Zásahové obleky a obuv pro SDH Kelčice

24.05.2018 21:47

Hasiči dostali 3 nové ks zásahových obleků a 3 nové páry zásahové obuvi pořízených z dotace Nadace hasičského fondu Agrofert.

Celková pořizovací cena : 29 723 Kč                                                   

Příspěvek Nadace hasičského fondu Agrofert : 25 000 Kč

Příspěvek obce Vranovice-Kelčice : 4 723 Kč